0(0)

4 Quy luật gieo hạt

  • Cấp độ khóa học: Tất cả mọi người

Giới thiệu về Khóa học

Nếu muốn nhận lòng tin – hãy chân thành. Nếu muốn nhận thành công – hãy nỗ lực. Nếu muốn nhận tình yêu – hãy cho đi. Bất cứ việc gì đang xảy ra với bạn ở thời điểm hiện tại, đều bắt đầu từ những hạt giống bạn gieo trong quá cứ. Hiểu biết về luật nhân quả, bạn sẽ ý thức hơn về những nỗ lực từng ngày của mình.

‎Tôi sẽ học được gì?‎

  • Quy luật số 1: Quả táo đến từ hạt táo
  • Quy luật số 2: Một quả nhỏ sẽ sinh trưởng thành cây lớn
  • Quy luật số 3: Có gieo sẽ có gặt
  • Quy luật số 4: Không gieo sẽ không có gặt

Nội dung khóa học

1 Bài học

Video 2: Bất động sản nhân quả

About the instructor

5.00 (1 ratings)

65 Khóa học

6 students

đã nhận được