0(0)

Bí quyết mua bán bất động sản thành công

  • Cấp độ khóa học: Môi giới

Giới thiệu về Khóa học

Khóa học đúc rút những kinh nghiệm và những tình huống từ thực tế, qua đó sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện trong việc mua bán nhà cũng như các kỹ năng quản lý trong bất động sản; từ đó biết cách để mua bán được nhà giá tốt nhất trong thời gian ngắn.

‎Tôi sẽ học được gì?‎

  • Cách thức tìm kiếm và nắm thông tin về bất động sản giá tốt
  • Nguyên tắc để mua bán bất động sản bất kỳ với giá tốt nhất cho bạn
  • Nhận diện các rủi ro sẽ gặp phải khi mua bán nhà và cách tránh
  • Những điểm cần lưu ý trong một hợp đồng mua bán nhà
  • Xử lý thông minh vấn đề tài chính, vay tiền để mua nhà
  • Các điểm cần lưu ý về thủ tục, hợp đồng

About the instructor

5.00 (1 ratings)

65 Khóa học

6 students

đã nhận được