0(0)

Câu chuyện cây bút

  • Cấp độ khóa học: Tất cả mọi người

Giới thiệu về Khóa học

Nếu hiểu rõ Câu chuyện cây bút thì bạn có thể đạt được cả 5 mục tiêu trong cuộc sống hoặc được bất cứ thứ gì bạn muốn có trong đời.

‎Tôi sẽ học được gì?‎

  • Tôn trọng thế giới quan người khác.
  • Mọi thứ đều có tính không và tiềm năng.
  • Mọi việc đều đến từ bản thân mình.
  • Không thể chỉ mong cầu, ước muốn; phải gieo hạt để đạt được điều mình mong muốn.

Nội dung khóa học

1 Bài học

Video 4: Bất động sản nhân quả

About the instructor

5.00 (1 ratings)

65 Khóa học

6 students

đã nhận được