0(0)

Công thức 4 bước gieo hạt

  • Cấp độ khóa học: Tất cả mọi người

Giới thiệu về Khóa học

Công thức 4 bước “gieo hạt” có thể giúp bạn đạt được 5 mục tiêu: sức khỏe, tài chính, mối quan hệ, cống hiến và bình an

‎Tôi sẽ học được gì?‎

  • Hãy xác định điều bạn mong muốn trong 1 câu đơn
  • Tìm một người có cùng mong muốn giống bạn
  • Giúp đỡ họ đạt được điều đó
  • Thiền Cà Phê

Nội dung khóa học

1 Bài học

Video 3: Bất động sản nhân quả – Công thức 4 bước gieo hạt

About the instructor

5.00 (1 ratings)

65 Khóa học

6 students

đã nhận được