0(0)

Hướng dẫn đầu tư Bất Động Sản từ A-Z

  • Cấp độ khóa học: Tất cả mọi người

Nội dung khóa học

1 Bài học

PHẦN 1: Chuẩn bị nguồn vốn

PHẦN 2: Nghiên cứu thị trường – chọn khu vực đầu tư

PHẦN 3: Chọn sản phẩm đầu tư

PHẦN 4: Thẩm định pháp lý – Quy trình mua bán

About the instructor

5.00 (1 ratings)

65 Khóa học

6 students

đã nhận được