0(0)

Khóa học 2: Tổng quan về môi giới bất động sản

  • Cấp độ khóa học: Môi giới

Giới thiệu về Khóa học

Khóa học thích hợp cho những anh, chị hiện đang làm sales hoặc môi giới bất động sản, muốn trở nên chuyên nghiệp và thành công hơn bằng việc nắm rõ các kiến thức nền tảng, quy trình và luật chơi trong lĩnh vực bất động sản đầy thử thách.

‎Tôi sẽ học được gì?‎

  • Khóa học thích hợp cho những anh, chị hiện đang làm sales hoặc môi giới bất động sản, muốn trở nên chuyên nghiệp và thành công hơn bằng việc nắm rõ các kiến thức nền tảng, quy trình và luật chơi trong lĩnh vực bất động sản đầy thử thách.

About the instructor

5.00 (1 ratings)

65 Khóa học

6 students

đã nhận được