0(0)

Những câu hỏi quyết định trước khi đầu tư Bất đống sản

  • Cấp độ khóa học: Tất cả mọi người

‎Tôi sẽ học được gì?‎

  • Mục tiêu mua?
  • Trường phái đầu tư?
  • Tiêu chí lựa chọn?
  • Khi nào bán?

Nội dung khóa học

1 Bài học

About the instructor

5.00 (1 ratings)

65 Khóa học

6 students

đã nhận được