0(0)

Khóa học 3: Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản

  • Cấp độ khóa học: Môi giới

Giới thiệu về Khóa học

Khóa học sẽ hỗ trợ bạn học môi giới bất động sản chuyên nghiệp với đầy đủ kỹ năng tư vấn - giao dịch - chốt bán, am hiểu "luật chơi" trong thị trường để đạt được thành công như mong muốn. Học kỹ năng môi giới bất động sản ngay để bổ sung cũng như nâng cao những kiến thức về thị trường bạn còn thiếu sót.

‎Tôi sẽ học được gì?‎

  • Nắm bắt được thông tin nguồn cung – cầu trong thị trường bất động sản hiện tại
  • Am hiểu các thông tin pháp lý, thủ tục pháp lý trong quá trình giao dịch bất động sản
  • Thành thạo các quy trình và chuẩn bị thủ tục mua - bán nhà đất trong giao dịch bất động sản
  • Nắm vững 6 kỹ năng môi giới bất động sản thiết yếu từ cơ bản đến nâng cao
  • Nắm vững các chiến lược bất động sản đặc thù trên Marketing Offline và Online

Nội dung khóa học

22 Bài học

About the instructor

5.00 (1 ratings)

65 Khóa học

6 students

đã nhận được