0(0)

Thấu hiểu các loại hình Bất Động Sản

  • Cấp độ khóa học: Môi giới

Giới thiệu về Khóa học

Đây là một phần trong khóa MAO giúp các bạn hiểu hơn về các loại hình Bất Động Sản hiện nay và đưa ra được sự quyết định với loại hình và mình thích.

‎Tôi sẽ học được gì?‎

  • 19 loại hình bds dòng tiền cơ bản
  • 4 loại hình bds dòng tiền mới
  • 8 mô hình kết hợp kinh doanh với đầu tư BDS tương lai.

Nội dung khóa học

23 Bài học

PHẦN MỞ ĐẦU

Mở đầu 00:03:32

PHẦN II: 4 LOẠI HÌNH BẤT ĐỘNG SẢN MỚI

About the instructor

5.00 (1 ratings)

65 Khóa học

6 students

đã nhận được