0(0)

Hợp đồng biểu mẫu mới nhất trong Bất động sản

  • Cấp độ khóa học: Tất cả mọi người

Mô tả

Hợp đồng biểu mẫu mới nhất trong bất động sản được chúng tôi tổng hợp cập nhật liên tục,tạo thuận tiện cho công việc môi giới, nhà đầu tư bất động sản trong quá trình làm việc.

STT TÊN BIỂU MẪU TẢI MẪU
Nhóm CAM KẾT THỎA THUẬN
1 Thỏa thuận chia tài sản chung sau ly hôn Tải tại đây
2 Thỏa thuận nhập tài sản riêng  vào tài sản chung vơ chồng Tải tại đây
3 Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng Tải tại đây
Nhóm CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1 Hợp đồng chuyển nượng quyền sử dụng đất (có tài sản gắn liền với đất) Tải tại đây
2 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Tải tại đây
Nhóm CHUYỂN NHƯỢNG SẠP
1 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng điểm kinh doanh tại chợ Tải tại đây
Nhóm ĐẶT CỌC
1 Hợp đồng đặt cọc Tải tại đây
Nhóm DI CHÚC
1 Di chúc Tải tại đây
Nhóm GÓP VỐN
1 Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất Tải tại đây
2 Hợp đồng góp vốn kinh doanh Tải tại đây
Nhóm KHAI DI SẢN THỪA KẾ
1 Tờ tường trình về quan hệ nhân thân Tải tại đây
2 Văn bản đề nghị nhận thừa kế Tải tại đây
Nhóm MẪU MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG
1 Hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Tải tại đây
2 Hợp đồng mua bán nhà ở Tải tại đây
Nhóm MẪU ỦY QUYỀN
1 Họp đồng ủy quyền nhà ở Tải tại đây
2 Hợp đồng ủy quyền Tải tại đây
3 Hợp đồng ủy quyền – 2 Tải tại đây
4 Văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền Tải tại đây
Nhóm TẶNG CHO NHÀ
1 Hợp đồng tặng cho nhà ở Tải tại đây
2 Hợp đồng tặng cho nhà ở và quyền sử dụng đất ở Tải tại đây
Nhóm TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Tải tại đây
Nhóm THUÊ MƯỚN NHÀ
1 Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà Tải tại đây
2 Hợp đồng mướn nhà (và tài sản khác) Tải tại đây
3 Hợp đồng thuê nhà Tải tại đây
4 Hợp đồng thuê nhà – 2 Tải tại đây
5 Hợp đồng thuê . . . . . . Tải tại đây
Nhóm THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1 Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (không có tài sản) Tải tại đây
Nhóm TRAO ĐỔI NHÀ
1 Hợp đồng trao đổi nhà ở Tải tại đây
Nhóm VAY – THẾ CHẤP
1 Hợp đồng vay và thế chấp tài sản Tải tại đây
Nhóm KHÁC
1 Nhóm mẫu về: Thông báo, Tường trình, Yêu cầu… Tải tại đây

About the instructor

5.00 (1 ratings)

65 Khóa học

6 students

đã nhận được