0(0)

TỰ DO TÀI CHÍNH VÀ THU NHẬP THỤ ĐỘNG TỪ BĐS – MASTER ASSET OPERATION

 • Cấp độ khóa học: Nhà đầu tư

Giới thiệu về Khóa học

Mao - Bậc thầy Vận Hành và Quản Trị (chuyên về xây dựng mô hình thuê cho thuê và quản lý cho thuê): chuyển giao mô hình kinh doanh bao gồm toàn bộ cách thức quy trình, bảng biểu, công cụ, hướng dẫn, chỉ cần thay số và áp dụng để quản lý vận hành một dự án Bất Động Sản Dòng Tiền.

Mô tả


Khóa MAO thiên hướng về phần thực hành nhiều hơn, giúp nắm được quy trình xây dựng và nhân bản R2R hoặc Quản lý cho thuê

Trong khóa học này bạn sẽ nhận được gì?‎Tôi sẽ học được gì?‎

 • Xác lập con số tự do tài chính với hệ thống biểu Mẫu độc quyền PropHack Xây Dựng kế hoạch tự do tài chính trong 6-12 tháng
 • Phân biệt giữa Thuê - Cho Thuê và Quản lý vận Hành Tài Sản
 • Kế hoạch mua BĐS từ con số 0 sau 12 tháng với công thức đòn bẩy tài chính cùng hệ thống kiểm soát rủi ro PRM độc quyền - kiểm soát điểm gãy tài chính , đảm bảo an toàn cho tài sản và dòng tiền của bạn
 • Quy hoạch vùng và ngách, tạo lập liên minh PropHacker cùng phát triển.
 • Nghiên cứu và phân tích thị trường thông qua Phân tích SWOT, PESTEL.
 • Thông qua R&D và Phân tích chiến lược 3C: tối thiểu 50 Đối thủ trong ngành và đối thủ thay thế, Nhu cầu thị trường mới và cũ, Chủ động Nghiên cứu và xây dựng lợi thế cạnh tranh.
 • Xác lập và lựa chọn mô hình kinh doanh tối ưu nhất với bạn từ : 19 loại hình bds dòng tiền cơ bản + 4 loại hình bds dòng tiền mới + 8 mô hình kết hợp KD với đầu tư BDS tương lai.
 • Thời điểm Vàng để tham gia Thị trường - Loại bỏ rủi ro và mất tiền Vì vào ngành sai thời điểm - Giúp bạn tiết kiệm cả trăm triệu đồng.
 • Bộ Chỉ tiêu, đánh giá và xác định chính xác phân khúc bạn nên tham gia.
 • Quy trình 9 Bước Vận Hành BDS cho thuê

Nội dung khóa học

206 Bài học58h 10m 13s

MỞ ĐẦU

PHẦN 1: BẢNG ĐỊNH GIÁ GIẤC MƠ – 5 CẤP ĐỘ TỰ DO TÀI CHÍNH

PHẦN 2 : KIM TỨ ĐỒ VIỆT NAM

PHẦN 8 : ĐỊNH HƯỚNG CHUẨN XÁC : TIÊU CHÍ BẤT ĐỘNG SẢN + PHÂN KHÚC GIÁ

PHẦN 11 : KỸ NĂNG ĐỌC BẢN VẼ XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG AUTOCAD

PHẦN 12 : QUY TRÌNH 9 BƯỚC

VI. CẢI TẠO HIỆU QUẢ

VIII. QUẢN LÝ VẬN HÀNH

PHẦN 13 : TƯ DUY ĐÒN BẨY VỚI 8 LOẠI NGUỒN LỰC

PHẦN 14 : TỔNG KẾT CUỐI KHÓA

About the instructor

5.00 (1 ratings)

65 Khóa học

6 students

Miễn phí

Tài liệu bao gồm

 • TỔNG HỢP TÀI LIỆU CỦA KHÓA HỌC
 • Coaching MAO – Master Asset Operation

đã nhận được