0(0)

TƯ DUY TÀI CHÍNH CỦA NGƯỜI GIÀU

  • Cấp độ khóa học: Tất cả mọi người

Mô tả


Khóa học bao gồm các chiến lược tư duy kỹ năng và công cụ cho chủ điểm tài chính trong BĐS và các hình thức huy động vốn trong BĐS và các chiến lược của các nhà kinh doang BĐS được áp dụng rất thành công.

Bạn sẽ học được hoạch định tài chính cá nhân, tài chính gia đình, tài chính dự án, tập đoàn, tính toán tài chính cho dự án BĐS, đầu tư và cách thức để gọi vốn, xây dựng các mô hình khinh doanh ẩn, hiểu được cách thức nền kinh thế hiện nay đang vận hành như thế nào, lộ trình IPO,….

Nội dung khóa học

14 Bài học

Phần 1 Hệ thống niềm tin của người nghèo

Phần 2 Tại sao nhiều người giỏi mà lại nghèo?

Phần 3 Mặt trái của tư duy tích cực

Phần 4 Chọn lựa Hạnh Phúc hay chọn lựa Tiền?

Phần 5 Tại sao bạn lại muốn kiếm tiền?

Phần 6 Bạn có đang xua đuổi tiền bạc?

Phần 7 Tư duy đúng về tiền bạc

Phần 8 Động lực kiếm tiền

Phần 9 Nỗi sợ bán hàng

Phần 10 Chọn lựa đi làm công

Phần 11 Tại sao bạn nghèo mà người kia giàu?

Phần 12 Kim tứ đồ

Phần 13 Sự khác biệt giữa Tư Duy người giàu và người nghèo

Sự khác biệt giữa Tư Duy người giàu và người nghèo _ Bài tập dành cho bạn

About the instructor

5.00 (1 ratings)

65 Khóa học

6 students

đã nhận được