0(0)

Tuyệt chiêu đàm phán

  • Cấp độ khóa học: Tất cả mọi người

Giới thiệu về Khóa học

Khả năng thuyết phục và lôi cuốn sự chú ý của người khác Trở thành một người quyền lực trên bàn đàm phán, cho dù đối tác bạn là ai Mở ra các cơ hội nghề nghiệp khi đàm phán hiệu quả Tăng cường khả năng kết nối và xây dựng mối quan hệ với bất kỳ ai bạn muốn

Mô tả

Hướng dẫn chi tiết các bước để đàm phán, trang bị cho bạn khả năng thuyết phục và lôi cuốn sự chú ý của người khác. Tăng cường khả năng kết nối và xây dựng mối quan hệ với bất kỳ ai mà bạn muốn.

Nếu bạn muốn biết những chiến lược đàm phán tốt nhất của tôi, tôi đã đóng gói thành một khóa học Online với 30 tuyệt chiêu đàm phán khiến bạn “nổi da gà” vì quá XỊN.

‎Tôi sẽ học được gì?‎

  • Đạt được mục tiêu đàm phán mà đối tác của bạn hầu như không thể nhận ra điều đó.
  • Làm cho khách hàng không thể cưỡng lại được để đồng ý mua hàng của bạn.
  • Đổi hướng của một cuộc trò chuyện trong tích tắc.
  • Mở ra các cơ hội nghề nghiệp khi đàm phán hiệu quả
  • Tăng cường khả năng kết nối và xây dựng mối quan hệ với bất kỳ ai bạn muốn
  • Trở thành một người quyền lực trên bàn đàm phán, cho dù đối tác bạn là ai

About the instructor

5.00 (1 ratings)

65 Khóa học

6 students

đã nhận được