Bài 30: Mua bán nhà đất thông qua người được ủy quyền

đã nhận được